ดาวน์โหลดเกมส์FULL CLIENT : ติดตั้งทั้ง 2 PART เผื่อลงตัวเกมส์อย่างสมบูรณ์

PART 1 : GOOGLE DRIVE

ดาวน์โหลดตัวเกมส์ PART 1
เมื่อดาวน์โหลด PART 1 เสร็จให้ดาวน์โหลด PART 2


 
PART 2 : GOOGLE DRIVE

ดาวน์โหลดตัวเกมส์ PART 2
เมื่อติดตั้ง PART 2 เสร็จให้ลงตัวเกมส์จาก PART 1